Tworzymy drużynę, która nie godzi się z postępującą degradacją Tarnowa i regionu. Chcemy to zmienić. Nasza inicjatywa działa pod skrzydłami PTG Sokół Świat-Pracy.

Nasz zespół tworzą:

Andrzej Olejnik

Przez dzieciństwo, młodość, wiek dojrzały i obecny bardzo dojrzały – związany z Tarnowem.

W latach 1980 – 2011 działał w NSZZ Solidarność, pozostając przez cały ten okres członkiem Zarządu NSZZ „Solidarność” Małopolska. Za działalność w okresie stanu wojennego i później, gdy  Związek był nielegalny, w latach 1983-87 kilkukrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W 1995 r. założył w Tarnowie Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół-Świat Pracy”, którego został prezesem i pozostaje nim do tej pory. W 2011 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2016 r. Krzyżem Wolności i Solidarności, a w 2017 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Bartłomiej Ostręga

Urodził się w Tarnowie w 1983 r. Menadżer, Dyrektor w Grupie Centermed. Ukończył Politechnikę Rzeszowską na kierunku Finanse i Rachunkowość, studnia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje prace dyplomowe poświecił m.in. Bezpośrednim Inwestycjom Zagranicznym (Foreign direct investment – FDI) . Od 12 lat związany z branżą medyczną gdzie zarządza centrami medycznymi.

Wnuk Żołnierza Niezłomnego, łącznika Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w powiecie tarnowskim. Pasjonat inwestycji zagranicznych, rozwoju regionalnego oraz zrównoważonego rozwoju.

Jacek Żołądź

Jacek Żołądź – pracownik samorządowy, mediator, autor tekstów prasowych i publikacji naukowych, wolontariusz; urodził się, uczył się i maturę zdawał w Tarnowie; ukończył magisterskie studia politologiczne na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, studia doktoranckie z nauk społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe z mediacji na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; interesuje się regionem tarnowskim, metodami rozwiązywania konfliktów, historią, Węgrami oraz turystyką pieszą i rowerową; mieszka z żoną, córką i synem w Tarnowie i tu też pracuje.

Ryszard Nejman

Urodził się w Tarnowie w 1990 r, doktorant na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na specjalności Architektura Krajobrazu.

W swoich badaniach zajmuje się teorią miasta kreatywnego a w szczególności wpływem potencjału kreatywnego na rozwój miast liczących pomiędzy 50 tys. a 200 tys. mieszkańców, swoje prace dyplomowe magisterską i inżynierską poświęcił rewitalizacji i planowaniu strategicznemu na poziomie miasta i regionu, dwukrotny laureat nagrody im. Tadeusza Tertila (pierwsze miejsce za pracę inżynierską, wyróżnienie za pracę magisterską), l wyróżnienie w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepszą pracę magisterską z dziedziny gospodarki przestrzennej, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie REVITARE w dziedzinie pracy inżynierskiej poświęconej tematyce rewitalizacji, trzecie miejsce wraz z zespołem w warsztatach urbanistycznych Eko Urbanistyka w Krakowie, drugie miejsce wraz z zespołem w I etapie organizowanych przez SARP warsztatów urbanistycznych Nowa Towarowa w Warszawie i udział w II etapie, członek jury ogólnopolskiego konkursu Najlepsze zmiany przestrzeni publicznej – przegląd nagrodzonych projektów z okazji 25-lecia transformacji” organizowanego przez AMS we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich, członek jury podczas ogólnopolskich warsztatów „Miasto w Twoich Rękach” organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SGGW w Warszawie, panelista podczas debaty „Jak zmieniło się podejście do przestrzeni w ostatnich 25 latach” organizowanej przez AMS we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich, autor licznych publikacji naukowych dotyczących polityki miejskiej i polityki regionalnej.

prywatnie animator Ruchu Światło-Życie, muzyk – amator i pasjonat górskich wędrówek.